Vizyonumuz; faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde, kurumsal değerlerimizi koruyarak, lider bir firma olmak.
Misyonumuz; tüm paydaşlarımızla birlikte herkesin kazanacağı şekilde, dürüst ve saygılı bir ticaret anlayışıyla hareket etmek.
Değerlerimiz; Saygı, dürüstlük, liderlik, başarı, yenilikçilik, empati, güç, süreklilik

İlkelerimiz:

 • Kendimize, ekip arkadaşlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize ve bulunduğumuz ortamlara saygılı olmak.
 • Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımızla dürüstlük üzerine temellenen ilişkiler kurmak.
 • Bulunduğumuz sektörlerde, yenilikleri ve uygulamaları takip edilen bir firma olmak.
 • Yaptığımız işin en iyisini yapmak ve yaptırmaya çalışmak.
 • Bilgiye, teknolojiye ve insana yatırım yapmak ve sürekli yenilenerek ilerlemeyi sağlamak.
 • Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımıza empati ile yaklaşmak ve tüm paydaşlarımızın memnun olacağı sonuçlar yaratmak.
 • Finans, sermaye, bilgi ve insan kaynaklarımızı, yarınlara büyüyerek taşıyabilmek için, hep güçlü tutmak.

Kalite Politikamız:

Faaliyet göstermiş olduğumuz hammaddeler sektöründe;

 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek ve memnuniyetini arttırabilmek amacı ile modern ve teknolojik gelişmeleri takip etmek,
 • Kaynakları verimli ve etkin bir şekilde kullanmak,
 • Verilen hizmette sıfır hatayı hedefleyerek çalışmak,
 • Tüm organizasyonumuzda, ortak kalite bakış açısını benimseyip, çalışanlarımızın eğitim ve gelişimlerini göz etmek,
 • Şirket içi iletişimi en üst seviyeye çıkartmak,
 • Sektörümüzde lider olmak,
 • Kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirerek, sahip olduğumuz yüksek kalite anlayışı ve standardını korumak,
 • Tüm ürün ve hizmetlerimizde, ilgili taraf beklentilerine, ulusal/uluslararası standartlara ve yayınlanan tüm yasal yükümlülüklere ve mevzuatlara uyumu sağlamak,

Kalite Politikamızdır.

Bilgi Güvenliği Politikamız

 • Bilgi varlıklarımızı yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine göre kontrolleri geliştirmek ve uygulamak.
 • Tehditlerin varlığımız üzerindeki gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik çerçeveyi tanımlamak ve bu çerçeve uyarınca sürekli gelişim döngüsüne uygun şekilde güncel riskleri sürekli takip etmek.
 • Tabi olduğu ulusal ve sektörel düzenlemelerden, ilgili yasal mevzuatın gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülükleri karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından ortaya çıkan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak.
 • İş/hizmet sürekliliğimiz üzerinde bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak.
 • Gerçekleşecek bilgi güvenliği olaylarına, etkin ve hızlı müdahale edebilecek ve olayların etkilerini minimize edecek yetkinliğe sahip olmayı temin etmek.
 • Kurum itibarımızı geliştirmek; kuruluşumuzu, bilgi güvenliği kırılmalarından kaynaklanabilecek olumsuz etkilerden korumak.
 • Çalışanların bilgi güvenliği farkındalığını geliştirmek.

Bilgi güvenliği politikamızdır.