Selüloz Tozu

Koagüle üretiminde dolgu maddesi olarak kullanılan Selüloz tozu’nu tedarik etmekteyiz.

TEKLİF FORMU