Poliüretan Chips

Koagüle üretiminde kullanmak üzere; DMF içinde çözülebilen PU Chipsler tedarik etmekteyiz.

❖ Teknik bilgi için iletişime geçiniz teknikdestek@kimteks.com.tr