Poliüretan Chips

Koagüle üretiminde kullanmak üzere; DMF içinde çözülebilen PU Chipsler tedarik etmekteyiz.

TEKLİF FORMU