TDI

2,4-TDI (Tolylene-2,4-diisocyanate) tedarik etmekteyiz.

TEKLİF FORMU